Lyrics

corner
Viewing Lyrics for E Irigh Suas A Sto Ri N:

Artist:Brennan Maire
Taken from the album Misty Eyed Adventure by Brennan Maire
Album:Misty Eyed Adventure
Track:E Irigh Suas A Sto Ri N
 
Date Added:18/10/2007
Rating:not yet rated     
Views:282
 
Lyrics:E/irigh suas a Sto/ri/n mora bfhuil so/ do shul
Foscail a' doras agus lig mise 'un ri
Ta
boide/al im aice bhe/arfas deoch
do mhnaoi an si
A's ta/ su/il 'gard nach
ndiu/lcoigheann
Tu/ me/ fa do sion

Nuair a e/irighin amach ar maidin
agus
dearcaim uaim siar
Is dearcaim ar a'bhaile ud a bhfuil
agam le ghabhail ann
Tuiteann
na deo/ra na scoi/te liom sios
agus gni/mh se mi/le osna a
ta/ cosu/il le
cumhaidh

I ngleanntain na coilleadh uaigni
is lag bro/nach a bbi/m
o/ Dhomnach
go Domhnach 's
me/ ag cathamh mo shaol
'me/ feitheamh gach trathno/na ce
shiu/lu/il
'n ro/d no ce/ thiocladh 'n ti/
'S gan duine ar an domhan mho/r a thiocladh 's
tho/gfadh
mo chroi/

A mha/ili/ a che/adsearc na
tre/ig thusa me/ go bra/ch
Nach bhfuil
me/ do dhiaidh gach aon la/
Fa mhalaidh na n-ard
is tu/ cruithneach ar mhna/
E/irann
is tu/ an pe/arla 'ta/ doiligh 'fha/il
is dar mhionna mo bhe/il ni/ bre/ag
e/
go bhuil me/ leatsa is ngra
 
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit


More Brennan Maire Lyrics:

1.   The Days Of The Dancing  view
2.   Misty Eyed Adventure  view
3.   A Place Among The Stones  view
4.   Big Yellow Taxi  view
5.   E Irigh Suas A Sto Ri N  view
6.   Heroes  view
7.   The Watchman  view
8.   The Mighty Ones  view
9.   Bi Thusa Mo ShuIla Be Thou My Vision  view
10.   An Fharraige  view