Lyrics

corner
Viewing Lyrics for E Irigh Suas A Sto Ri N:

Artist:Brennan Maire
Taken from the album Misty Eyed Adventure by Brennan Maire
Album:Misty Eyed Adventure
Track:E Irigh Suas A Sto Ri N
 
Date Added:18/10/2007
Rating:not yet rated     
Views:314
 
Lyrics:E/irigh suas a Sto/ri/n mora bfhuil so/ do shul
Foscail a' doras agus lig mise 'un ri
Ta
boide/al im aice bhe/arfas deoch
do mhnaoi an si
A's ta/ su/il 'gard nach
ndiu/lcoigheann
Tu/ me/ fa do sion

Nuair a e/irighin amach ar maidin
agus
dearcaim uaim siar
Is dearcaim ar a'bhaile ud a bhfuil
agam le ghabhail ann
Tuiteann
na deo/ra na scoi/te liom sios
agus gni/mh se mi/le osna a
ta/ cosu/il le
cumhaidh

I ngleanntain na coilleadh uaigni
is lag bro/nach a bbi/m
o/ Dhomnach
go Domhnach 's
me/ ag cathamh mo shaol
'me/ feitheamh gach trathno/na ce
shiu/lu/il
'n ro/d no ce/ thiocladh 'n ti/
'S gan duine ar an domhan mho/r a thiocladh 's
tho/gfadh
mo chroi/

A mha/ili/ a che/adsearc na
tre/ig thusa me/ go bra/ch
Nach bhfuil
me/ do dhiaidh gach aon la/
Fa mhalaidh na n-ard
is tu/ cruithneach ar mhna/
E/irann
is tu/ an pe/arla 'ta/ doiligh 'fha/il
is dar mhionna mo bhe/il ni/ bre/ag
e/
go bhuil me/ leatsa is ngra
 
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit


More Brennan Maire Lyrics:

1.   The Days Of The Dancing  view
2.   A Place Among The Stones  view
3.   Heroes  view
4.   Bi Thusa Mo ShuIla Be Thou My Vision  view
5.   The Watchman  view
6.   Dream On  view
7.   An Fharraige  view
8.   E Irigh Suas A Sto Ri N  view
9.   The Mighty Ones  view
10.   Big Yellow Taxi  view